Liên hệ

                Tại Việt Nam


Trụ sở Hà Nội:

CÔNG TY TNHH SOBITEX VIỆT NAM

Số 32B-D3-ngõ 190 phố Lò Đúc-Hà Nội
       Email: sobitex68@gmail.com
 

http://online.gov.vn/PublicImages/2015/08/27/11/20150827110756-dathongbao.png

               Tại Hàn Quốc


Trụ sở Seoul, Hàn Quốc
#501, 8th Dae-Ryoong Tecno Town, 481-11 Gasan-Dong, Keumcheon-Gu, Seoul, Korea
Tel: 82 2 2163 6450-5
Fax: 82 2 2163 6456

Nhà máy sản xuất:
# 115-1, Kojiri, Jungnammyun, Hwangsungsi, Kyunggido, Korea
Tel: 82 031 352 1992
Fax: 82 031 352 1995

Hỗ trợ trực tuyến