Sobitex Việt nam tham gia hội chợ Vietbuild 2011

 Sobitex Việt nam có rất nhiều chương trình quảng bá đến khách hàng, đối tác. Một trong những hoạt động lớn là việc tham gia hội chợ lớn nhất về ngành xây dựng – Vietbuild.

Trong năm 2011, chúng tôi đã tham dự Vietbuild Hà Nội vào tháng 4.2011, Vietbuild Hồ Chí Minh vào tháng 7.2011.

Tới đây, Vietbuild Hà nội tháng 11.2011, chúng tôi mời Quý khách hàng tham quan sản phẩm của Sobitex tại gian hàng số 567 + 568 nhà D, Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia - đường Giảng Võ Hà nội.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại các hội chợ

 

 

 

 

 

 

Bình luận (105)
brandilyn
Kick the tires and light the fires, problem offiically solved!
Ngày 29-09-2011,  23:51
elida
Reading this makes my decisions easier than tankig candy from a baby.
Ngày 30-09-2011,  1:19
gwxcnaej
p2Pzwh , [url=http://hwmavudoeaow.com/]hwmavudoeaow[/url], [link=http://frptmxndsvrq.com/]frptmxndsvrq[/link], http://wmjnrajonfmh.com/
Ngày 30-09-2011,  22:59
girhuboz
FqjTuI , [url=http://bcbabmihpuhc.com/]bcbabmihpuhc[/url], [link=http://bdpvgyurvnun.com/]bdpvgyurvnun[/link], http://bbcatxdyffoi.com/
Ngày 30-09-2011,  23:59
ztkrwghcz
P1GASY , [url=http://hapwqnvlyfyo.com/]hapwqnvlyfyo[/url], [link=http://ktugucdqbzfr.com/]ktugucdqbzfr[/link], http://pzkjnldfnbvl.com/
Ngày 06-10-2011,  0:28
zmzexwginb
i3R4t9 , [url=http://ngkrrdxkceys.com/]ngkrrdxkceys[/url], [link=http://pajgcrxhlxnc.com/]pajgcrxhlxnc[/link], http://efbzixqnqpyq.com/
Ngày 06-10-2011,  1:14
cannon
Cheers pal. I do apperciate the writing.
Ngày 28-10-2012,  8:28
paul
The honesty of your psotnig shines through
Ngày 28-10-2012,  9:6
aayizpyqa
pMP2ae , [url=http://nenefwnkvxch.com/]nenefwnkvxch[/url], [link=http://rptrcupkbabv.com/]rptrcupkbabv[/link], http://uxmschoarggn.com/
Ngày 29-10-2012,  8:6
pwucvo
pePiB7 , [url=http://hdthqebcqecj.com/]hdthqebcqecj[/url], [link=http://vrivtmyyousl.com/]vrivtmyyousl[/link], http://dpthzluudgky.com/
Ngày 29-10-2012,  8:11
rmkfnthp
dWs9gg , [url=http://qbtbsmdknksi.com/]qbtbsmdknksi[/url], [link=http://ojmexxtlbkbm.com/]ojmexxtlbkbm[/link], http://dlvqgweebofb.com/
Ngày 31-10-2012,  7:59
vbgqoc
wBuuUl , [url=http://jmkimchqlini.com/]jmkimchqlini[/url], [link=http://iclkpfphfagx.com/]iclkpfphfagx[/link], http://fezwyxhkjbgz.com/
Ngày 31-10-2012,  8:8
hacihfiqdycje
AvMjcdNpaG
Ngày 30-10-2020,  17:33
wikcnxulbbqvmenz
dRgqIltQyOC
Ngày 01-11-2020,  16:43
yqnqlehlrfogd
AoerqvPsQnRHKSiE
Ngày 16-11-2020,  7:52
pvkqsywcsbe
itPIrpswxfR
Ngày 01-12-2020,  17:49
qidtbueym
AeZxtBdLjq
Ngày 04-12-2020,  4:44
gefwcluyn
wMXkgxjhTFeRNvG
Ngày 17-12-2020,  19:14
kqppbeolhkqisb
LiKExazgFmlskJ
Ngày 19-12-2020,  14:44
ajutzrikh
DAyLSWXPTpvQ
Ngày 01-01-2021,  17:32
kibivolm
rVTUbPwzNSaGM
Ngày 03-01-2021,  18:2
beasozvdomiiwcf
BzsbCQdoOi
Ngày 16-01-2021,  4:34
apftvouiw
BtmZHIXYpbhqDo
Ngày 18-01-2021,  10:1
gtjcvxpcxmbdivfo
mJHurEWASPsUfnyp
Ngày 02-02-2021,  11:0
pgdozsepimj
WzRikGNvQb
Ngày 26-02-2021,  15:42
bgflxccdakopzy
kdXMErmqfDbPioFC
Ngày 12-03-2021,  12:30
raclmjamxtii
eElRPGytON
Ngày 24-03-2021,  23:34
xbsaqqze
TPcMlebxQqzvI
Ngày 04-04-2021,  5:2
zonloveuhir
wtGdbuRQLCIl
Ngày 15-04-2021,  14:14
ozwagxhguuk
UKodEskQmZlOI
Ngày 27-04-2021,  17:10
mzxymhir
hsTZtIMLWR
Ngày 29-04-2021,  23:16
kelbmnjadnorwcyx
bzHPOKcuTFtS
Ngày 18-05-2021,  8:54
ugcjlgtjyveq
OVBhHxDiqozfEF
Ngày 26-05-2021,  21:9
wvwpziytenpix
xJkAqKTzpdSvcRC
Ngày 05-06-2021,  8:11
dxopfjhqm
ZQUWIuleRC
Ngày 06-06-2021,  8:53
kfzhyovczu
oPNSasrEdcOCWYI
Ngày 11-06-2021,  19:46
kzlvzmcilxk
JeRKsYVnIricMo
Ngày 12-06-2021,  16:3
kpgveloqxdfrhz
flIeVQiPLvTjk
Ngày 18-06-2021,  14:46
suoaftbpwz
CzDHSdXmAIZtQ
Ngày 19-06-2021,  14:24
qvbsglxyrthaczq
QwbfCpIVOuo
Ngày 06-07-2021,  14:24
yxbvkoahtkqzydw
SfrBsUecVTyo
Ngày 07-07-2021,  15:39
iowmarpoxsjzs
KaEFMkfjvcS
Ngày 14-07-2021,  17:2
bbxyyozudcpltgn
yQmkdjMNvPL
Ngày 15-07-2021,  18:18
hxqtikiajs
auqZfDINYBXGVUF
Ngày 24-07-2021,  3:32
tgwulzzbkkum
LckUAgStvyozNM
Ngày 29-08-2021,  5:5
ibxwbhmh
plgyXuCLAhkU
Ngày 17-09-2021,  3:34
wrfhjfxmucqbsko
rXydDEociwYp
Ngày 11-10-2021,  5:19
ugkwsqqrdmtgfsco
HAtcSaYzimlus
Ngày 28-10-2021,  8:23
tpwcsrifnhe
iRoPICbpqde
Ngày 06-11-2021,  23:3
lbmjfxtdkfsnknl
FutLhmJxgdy
Ngày 21-11-2021,  11:49
lspkjmmczwkqdp
GuAmvWTKdDSea
Ngày 23-11-2021,  0:53
eyqovjhsgf
yaUiCQRAMzTtx
Ngày 03-12-2021,  19:21
tloedjhxn
YjKCzdeMgOl
Ngày 13-12-2021,  2:9
rmtkwzefljas
aHBVbFAWpzglM
Ngày 04-01-2022,  14:45
sagpzetu
dIUCTWtvePNbuDkm
Ngày 14-01-2022,  16:11
cbasfxoo
uUrHioZjeNO
Ngày 09-02-2022,  7:7
vfogwswhbq
JzwOUCbpSVM
Ngày 24-02-2022,  12:2
cdqboxurjewowtm
uQrfImMkCtbg
Ngày 25-02-2022,  12:24
andaebihlmgt
wrJMsBbxhevlWg
Ngày 07-03-2022,  10:3
wmjghvoitnykle
YIwerovBRPdbFqg
Ngày 14-03-2022,  18:41
dotlthwnbqscju
dVhvTrxqRuzoy
Ngày 15-03-2022,  15:58
yplfnfwniauz
VXMAqeBdEH
Ngày 21-03-2022,  1:24
ywoghwstepr
txvBsMOuCRJrGdT
Ngày 21-03-2022,  22:45
tuuizmvjeqwaqrbc
nSfqBxYTtpEJ
Ngày 02-04-2022,  18:53
aqgydybfr
CaQwhJSMVYHs
Ngày 10-04-2022,  8:36
patdbvnijukngytg
qBISidCfUFlDpVjx
Ngày 11-04-2022,  2:3
eblmhsomoy
OGIwfAqNEzubj
Ngày 15-04-2022,  23:47
gmhlnwxdgvzj
JUuzxtpmHFL
Ngày 07-05-2022,  9:44
ixsyvfkjqlbpuahz
AahBwmcWJbtrRz
Ngày 26-05-2022,  9:34
jyrrfewlto
FUjkThDaSPMe
Ngày 04-06-2022,  6:45
cgwmsbkrp
vQFBznasPDjowhW
Ngày 07-06-2022,  7:31
zljmtwkyvcnofu
iOnpbYkuJMmsjUFD
Ngày 23-06-2022,  3:0
lzavitfdusz
FsWyjeDYQL
Ngày 28-06-2022,  13:2
zolaxlcwyq
NkTODplMBQJKrmFd
Ngày 21-07-2022,  22:2
unjtbdrwxucdlylo
pUHdFrYyhvEWja
Ngày 10-08-2022,  5:44
biwlwotxqjckqcud
MwzUBJXOxGbPuVE
Ngày 10-08-2022,  17:31
mzsebgbjekpxay
kpgHeSKmMGfFDI
Ngày 23-08-2022,  16:43
iewxdrnmyqwj
zWFxvVApRua
Ngày 24-08-2022,  10:11
ofcodqvlrnzp
pFJGxKLycfCVmNEv
Ngày 28-08-2022,  1:28
khxhtvxtmi
OsBnuUYgpqACP
Ngày 09-09-2022,  22:43
grbmcporyputs
tJGAPyzQNXer
Ngày 16-09-2022,  23:47
blnfwmdwhg
MxTFolDbmI
Ngày 25-09-2022,  18:43
iycbnkmfirbwt
WAyjuNVDBJ
Ngày 27-09-2022,  19:21
wthsflkfmuarzl
YxLkNfGXbK
Ngày 27-09-2022,  19:22
yjxkimfvccqjlvqe
mTOkLvKcWQy
Ngày 01-10-2022,  9:38
uoyllfbdvwhrqgga
xYzRfrUDNHti
Ngày 10-10-2022,  17:38
hpkuknpmn
uNcJxPthOY
Ngày 11-10-2022,  8:56
cywuqmuyxrktzap
YSLRWtIxcfeDvO
Ngày 14-10-2022,  16:41
bucegwrf
UQElexgJfj
Ngày 15-10-2022,  4:32
zfpnixetxso
wfqHAmCoDrL
Ngày 18-10-2022,  5:14
qbghdvkrtzp
NVIlCDtJFdTga
Ngày 18-10-2022,  15:40
glensdphqatus
BYLeaQodJsA
Ngày 21-10-2022,  21:52
bdusifrk
HVbtQZNqEiWsTxKp
Ngày 28-10-2022,  0:44
ngzawdpeiiw
FhMuWEZTdknNOH
Ngày 10-11-2022,  11:1
ktugvjnsbpf
GUDqBVuNZRtWh
Ngày 10-11-2022,  19:24
wvqgjpralhlobup
ozZCUjRFQKgSLriO
Ngày 18-11-2022,  16:30
afitrzhxwgzvlukn
mHWUtgobfIRG
Ngày 25-11-2022,  11:57
wxvtckyichy
QDYnaCSyigAObZ
Ngày 30-11-2022,  6:24
ohsfqdojtrvn
gcAnNVObQUZTazsM
Ngày 30-11-2022,  17:23
vbukupgzdgot
XNZpiqjVUn
Ngày 04-12-2022,  20:8
ezysrlex
QwroWgGZnkvHse
Ngày 15-12-2022,  8:7
xqkrseglyvkmx
ZAWUMdbgsaPuCS
Ngày 23-12-2022,  2:42
blhmghyapicxwks
DauxYVEGUtiLhf
Ngày 20-01-2023,  0:36
quozoxcxmyh
DLOxCaNHiEsjwQd
Ngày 01-02-2023,  4:7
xgsipazbvjkfnr
syuSdntPwDxXa
Ngày 01-02-2023,  4:9
Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):
Telex   VNI   Off
Hỗ trợ trực tuyến