Chi tiết sản phẩm
Bản vẽ lắp đặt
Tên sản phẩm: Sen tắm nóng lạnh
Mã: DSB-3131
Thời gian bảo hành:  5 năm
Hỗ trợ trực tuyến